Universiteto rinkodaros ir komunikacijos strategija

universiteto rinkodaros ir komunikacijos strategija
Atgal Programos tikslas Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara. Jei domiesi e-verslo kūrimu ir nori išmokti tinkamai apie jį komunikuoti, tuomet ši studijų programa yra sukurta būtent Tau!

Tarptautinė elektroninė komercija ir elektroninė rinkodara 5. Visi programos pagrindinių dalykų dėstytojai turi praktinio darbo versle patirties, į paskaitas kviečiami svečiai iš žinomų įmonių. Dalį dalykų dėsto geriausi specialistai iš kitų šalių anglų kalba.

universiteto rinkodaros ir komunikacijos strategija

Studijuojant papildomą ketvirtąjį semestrą suteikiama dvigubo diplomo galimybė su Neapolio Parthenope universitetu Italija. Studijos intensyvios ir reikalaujančios pastangų, tačiau studijų procesas patrauklus, o rezultatai — atveriantys puikias karjeros galimybes.

universiteto rinkodaros ir komunikacijos strategija

Numatomi studijų rezultatai studijų programos siekiniai Numatomi studijų rezultatai studijų programos siekiniai Absolventas turėtų gebėti tinkamiausiais metodais rinkti marketingo ir komunikacijos sprendimams reikalingą informaciją, ją naudoti strateginiams ir taktiniams uždaviniams spręsti; kurti ir įgyvendinti verslo ypatumus atitinkančias marketingo strategijas; mokėti valdyti integruotos komunikacijos priemonių visumą, siekdamas įmonių tikslų.

Tolimesnių studijų galimybės Tolimesnių studijų galimybės Norintys dirbti mokslo tiriamąjį arba pedagoginį darbą magistrai tęsia studijas doktorantūroje arba savarankiškai gilina savo žinias ir profesinius įgūdžius.

Profesinės veiklos galimybės Marketingo ir integruotos komunikacijos specialistai dirba vadybininkais arba analitikais viduriniojoje ar aukštesniojoje įmonių valdymo grandyje. Jie reikalingi: - marketingo bei komunikavimo padaliniuose; - integruotos komunikacijos, viešųjų ryšių ir reklamos agentūrose.

universiteto rinkodaros ir komunikacijos strategija

Rinkodarą ir integruotą komunikaciją studijuoti Vilniaus universitete verta, nes: programa pristato rinkodaros ir komunikavimo naujoves multidimensinėje ne tik skaitmeninėje!

Vienas iš svarbiausių aspektų - šioje programoje dėsto kompetetingi įvairių sričių profesionalai, kurie ne tik dalinasi žiniomis, bet ir puikiai valdo diskusijas, įpina praktines užduotis į mokymosi procesą, žadina smalsumą.

universiteto rinkodaros ir komunikacijos strategija

Rinkodaros ir integruotos komunikacijos magistro programa man suteikė ne tik išskirtinį pranašumą darbo rinkoje ir leido tikslingai judėti norimos karjeros link, bet ir leido susikurti tvarų pažinčių ratą su įvairių sričių profesionalais. Šią programą pavadinčiau tikru lobynu rinkodaros ir ib dvejetainiai variantai specialistams, nes ji didina Lietuvos rinkodaros specialistų kompetencijas, jas keldama į pasaulinį lygį.

Komunikacijos ir rinkodaros skyrius atlieka rinkodaros, komunikacijos ir tarptautinių ryšių funkcijas. Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus uždaviniai yra šie: kurti ir įgyvendinti Universiteto komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti Universiteto veiklos viešinimo planus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, didinti Universiteto žinomumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą Universitetu bei jo vykdoma veikla, kurti teigiamą Universiteto  įvaizdį; kurti ir įgyvendinti Universiteto studijų, mokslo ir meno veiklų rinkodaros strategiją, vykdyti studentų pritraukimo veiklas Lietuvoje ir užsienyje; informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, socialinius partnerius apie Universiteto veiklą, palaikyti ryšius su Universiteto išorės partneriais Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinti vidinę komunikaciją; užtikrinti sklandų bendrauniversitetinės svarbos renginių organizavimą bei oficialių delegacijų ir svečių priėmimą; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Universiteto tarptautinio bendradarbiavimo strategiją; koordinuoti tarptautinio bendradarbiavimo veiklas.

Ačiū VU už tai! Studijų metu buvo suteikiamos ne tik teorinės žinios apie rinkodarą, tačiau buvo skatinama diskutuoti aktualiausiais rinkodaros ir komunikacijos klausimais, dalintis naujienomis, kas vyksta rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Universiteto rinkodaros ir komunikacijos strategija dalykus dėstė rinkodaros, rinkos tyrimų, viešųjų ryšių, elektroninės komercijos profesionalai. Svarbu paminėti, jog dėstytojai dalinosi ne tik savo praktine patirtimi, tačiau kvietė kviestinius lektorius, kurių dėka buvo galima pamatyti, kaip teorines žinias galima pritaikyti praktiškai dirbant įmonėje, ar vadovaujant savo verslui.

universiteto rinkodaros ir komunikacijos strategija

Tuo pačiu buvo plečiamas kontaktų tinklas. Su jais yra palaikomas ne tik draugiškas ryšys, tačiau, bet kada galima pasikonsultuoti profesiniais klausimais, pasidalinti naujienomis rinkoje ir dar labiau augti profesinėje srityje.

universiteto rinkodaros ir komunikacijos strategija

Su šiuo universitetu programą sieja dvigubo diplomo sutartis, kuria aš ir pasinaudojau. Pasinaudojusi šia galimybe dabar galiu drąsiai teigti, jog tai buvo pats teisingiausias pasirinkimas, o įgytas žinias bei sukauptą tarptautinę patirtį galiu taikyti savo tolimesnėje karjeroje bei didžiuoties dviem magistro diplomais.

Время от времени он видел отблески -- чьи-то бледные глаза смотрели на него, но, кто бы это ни был, зверье близко не подходило, так что хорошенько разглядеть ничего не удавалось. Было так спокойно и славно, и Олвин испытывал полнейшее удовлетворение. Некоторое время они лежали и толковали о том, что им сегодня встретилось, о тайне, которая витала над всем происходящим, о множестве различий двух таких разных культур, к которым они принадлежали.

Galbūt jus domina