Prekybos nafta strategijos ppt.

prekybos nafta strategijos ppt

prekybos nafta strategijos ppt

Didesnę dalį vartojimo reikmenų gamina lengvoji pramonė. Vykdydamašį jai pavestąuždavinį, Ūkioministerijaatliekanemažaividaus, užsienioprekybosirstrateginiųprekiųkontrolėssričiųfunkcijų: 1. Iššūkiai pasirodė esantys stipresni nei manyta: stiprėjo tarptautinė konkurencija, sulėtėjo ES augimo tempai, taigi minėtas siekis nebuvo sėkmingai įgyvendinamas.

Siekdami aiškiau apsibrėžti konkrečius — metų siekius, Europos vadovai metų birželį pritarė integruotų gairių paketui.

prekybos nafta strategijos ppt

Sutarta, kad vadovaudamasi šiomis gairėmis ir atsižvelgdama į savo šalies situaciją kiekviena ES valstybė narė parengs nacionalinę artimiausių trejų metų reformų programą. Integruotos gairės įgyvendinamos realizuojant bendros ekonominės politikos gaires ir užimtumo strategijos gaires.

  • Marketingo strategija ir valdymas - ppt download
  • PPT - Pramonės ir prekybos valdymas PowerPoint Presentation, free download - ID
  • Buitinis ilumos vartotojas fizinis asmuo, perkantis ilum ir ar kart vanden savo buities reikmms.
  • Cara daftar dvejetainiai variantai indonezija
  • Vertybinių popierių savininkų prekyba
  • Energetika energetikos veikl apimanti kio dalis.
  • Dvejetainių parinkčių sistemos forumas
  • Cryptopia crypto trading bot

Be to, kiekviena ES valstybė narė parengia nacionalinę reformų programą, kurioje pateikia konkrečias priemones, užtikrinančias ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą artimiausius trejus metus.

Valstybės ilgalaikės raidos strategija Atsižvelgdama į tai, kad įtvirtinus svarbiausius rinkos mechanizmo elementus šalies ekonomikoje, būtina aiškiau apibrėžti valstybės vaidmenį — jos funkcijas, svarbiausius ilgalaikius tikslus ir pagrindinius jų įgyvendinimo instrumentus, tikslinga sukurti strateginio planavimo dokumentą, atspindintį valstybės ilgalaikės raidos viziją, pagrįstą ekonominės, socialinės, kultūrinės ir politinės situacijos analize, Lietuvos Respublikos Vyriausybė m.

Valstybės ilgalaikės raidos strategija - tai strateginio planavimo dokumentas, atspindintis valstybės ilgalaikės raidos viziją, pagrįstą ekonominės, socialinės - kultūrinės ir politinės situacijos analize.

Presentation on theme: "Marketingo strategija ir valdymas"— Presentation transcript:

Valstybės ilgalaikės raidos strategija turėtų tapti svarbiausiuoju planavimo dokumentu, kuris padėtų suderinti tarpusavyje ir integruotų valstybės bendrąsias ir šakines strategijas. Šioje strategijoje numatoma valstybės ilgalaikės raidos vizija, atspindinti tarpusavyje suderintas visų sektorių ilgalaikės plėtros kryptis.

prekybos nafta strategijos ppt

Taip būtų sukurta darni ir integruota planavimo sistema "iš viršaus į apačią" ir "iš apačios į viršų" t. Lietuvos Respublikos Vyriausybė m.

Document Information

Lietuvos Respublikos Seimas m. IX "Dėl Prekybos nafta strategijos ppt ilgalaikės raidos strategijos "patvirtino Cfd forex reikm ilgalaikės raidos strategiją ir pasiūlė Vyriausybei sukurti strateginės analizės ir stebėsenos monitoringo sistemą, įtraukti į ją valstybės bei mokslo institucijas, tam tikrais periodais fiksuoti strategijos įgyvendinimo rezultatus ir rinkos pokyčius; peržiūrėti patvirtintas nacionalines strategijas ir programas, parengti naujas strategijai įgyvendinti reikalingas programas bei koncepcijas ir suderinti jas tarpusavyje atsižvelgiant į Europos Sąjungos Lisabonos viršūnių tarybos išvadas; atsižvelgti į šios Strategijos nuostatas svarstant ir tvirtinant ministerijų bei Vyriausybės įstaigų strateginius veiklos planus bei kitus planavimo dokumentus.

prekybos nafta strategijos ppt

Pagrindiniai Komisijos uždaviniai yra šie: sukurti Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo analizės ir stebėsenos monitoringo sistemą;organizuoti patvirtintų nacionalinių strategijų ir programų peržiūrėjimą, prireikus inicijuoti naujų strategijų ir programų, kurių reikia Valstybės ilgalaikės raidos strategijai įgyvendinti, rengimą atsižvelgiant į Lisabonos strategijos nuostatas. Pramonės ir verslo plėtros politikos tikslas yra pasiekti, prekybos nafta strategijos ppt kuo daugiau įmonių būtų konkurencingos tarptautiniu mastu, o pramonės ir su ja susijusio verslo struktūra bei sukuriama nacionalinio produkto dalis būtų artimos ES rodikliams.

Tikslai ir užduotys pramonės bei prekybos plėtros srityje 1.

2. Arbitražo prekybos strategijos forex.

Stiprinti bendruosius ir specifinius šalies konkurencingumą bei jos tvariąją plėtrą lemiančius veiksnius. Sukurti palankią teisinę aplinką bei infrastruktūrą smulkių ir vidutinių įmonių, tarp jų teikiančių pramonės įmonėms verslo paslaugas, plėtrai.

Ekonominėmis ir kitokiomis priemonėmis skatinti įmonių vadovų bei specialistų kompetencijos tobulinimą, sukurti jiems palankias sąlygas gauti informaciją apie rinkas ir kitus svarbius veiklos aspektus. Gerinti sąlygas įmonėms apsirūpinti finansų ištekliais.

Load More

Galbūt jus domina