Įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint,

Žmogiškųjų išteklių vadyba - ppt download
И вот наступил момент, когда Элвин осознал, какой должна стать его судьба. До сих пор он был бессознательным исполнителем собственной воли. Если б он знал о столь архаичных аналогиях, то мог бы сравнить себя со всадником на бешено мчащемся коне. Конь занес его в неведомые места и мог забраться в еще более глубокие дебри; но дикая скачка открыла Элвину собственные возможности и показала, куда он хотел попасть на Размышления Элвина были грубо прерваны перезвоном стенного экрана. Тембр звука указывал, что это не поступивший вызов - кто-то прибыл к нему в действительности.

Presentation on theme: "Žmogiškųjų išteklių vadyba"— Presentation transcript: 1 Žmogiškųjų išteklių vadyba 2 Įvadinė paskaita 3 Žmogiškųjų išteklių vadybos esmė 1. ŽĮ vadybos esmė 2.

įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint

Darbo teisė Jūsų darbo vietoje 3. Efektyvi paieška ir samda 5. Darbuotojų orientavimas ir mokymas 6.

  1. Они медленно двинулись назад, к руинам крепости, и каждый нес в памяти звук этой приглушенной непреходящей пульсации.
  2. Vix options brokeris

Veiklos kokybės užtikrinimas 4. Atlyginimų sistemos pagrindai Personalo vadybos Paskaitos dalys: 1.

Žmogiškųjų išteklių vadyba - ppt download

Personalo vadyba apima visus sprendimus, praktiką ir visas veiklos rūšis, susijusias su žmogaus efektyvumu. Į darbuotojus žvelgiama kaip į kaštus, kurie turi būti minimizuoti.

  • Они, видимо, прилетели на различных кораблях; к примеру, полипы - на звездолете, заполненном морской водой, в которой они жили.
  • Įvairovės svarba darbo vietoje -
  • Откуда .
  • Fader fx parinktys

Stengiamasi padidinti darbuotojų atsidavimą organizacijai. Akcentuojamas individualizmas, kartu suvokiant kolektyvizmo privalumus kai kuriose srityse Tiesiog kitaip pavadinta personalo vadyba.

  • Они были уже так близко, что различали континенты, океаны и слабую вуаль атмосферы.
  • Но ведь как интересно -- я про все эти различия между тремя планетами.
  • Bitcoin akcij kurias galima investuoti

Pagal savo prigimtį anti-profsąjunginė Silpni 13 Viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių vadybos problemos Efektyvumo stoka, kuri yra sąlygojama ne tiek darbuotojų motyvacijos siekti rezultatų nebuvimo ar per didelio darbo krūvio, bet dėl nesudarytų sąlygų atsiskleisti darbuotojų galimybėms ir neišnaudoto ryžto siekti rezultatų. Įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint valstybės tarnautojo statusas, kuris yra viena svarbiausių kliūčių siekiant veiklos rezultatyvumo.

Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, visi darbdaviai privalo įgyvendinti lygias galimybes darbe. Pareiga pagal kompetenciją rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, pilietybės iki šiol buvo numatyta valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tik viešajam sektoriui. Valstybės institucijos priemones lygioms galimybėms užtikrinti numato strateginio planavimo dokumentuose, o savivaldybių institucijos — savivaldybės strateginiame plėtros plane ir  ar  savivaldybės strateginiame veiklos plane. Nuo m. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais Darbdavys privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus.

Netobulos skatinimo ir atlygio už darbą sistemos. Pagrindinės charakteristikos Nacionalinė geriausios monetos dabar investuoti Etikos normos Tyrimai Pagrindinės žinios Kvalifikavimo sistema 15 ŽIV skirtingumo nuo personalo vadybos aspektai: Žmogiškųjų išteklių vadyba yra labiau integruota su bendrąja organizacijos veiklos strategija ir žmogiškųjų išteklių vadybos strateginiai tikslai tiesiogiai išplaukia iš organizacijos strategijos.

Žmogiškųjų išteklių vadyba siekia darbuotojų atsidavimo organizacijos tikslams, o ne tik jų tinkamumo vykdomoms funkcijoms.

įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint

Sisteminis individualizuotas požiūris į darbuotojų paiešką, atranką, vertinimą, ugdymą, skatinimą ir motyvaciją. Žmonių vadybos svorio centro persikėlimas nuo personalo vadybininko prie linijinio vadovo.

Žmogiškųjų išteklių vadyba

Apibrėžkite ir misiją viziją 2. Įvertinkite aplinką 5. Įgyvendinkite ŽIV strategiją 4. Inventorizuokite personalą 3. Prognozuokite pasiūlą ir paklausą 24 Personalo tarnybos vaidmuo Strateginis Bendras vaizdas, orientacija į ateitį Teisinis atitikimas ir registravimas Operatyvinis Administracinis Kasdieniniai iššūkiai 25 1 žingsnis: Apsibrėžkite misiją Misija: Aprašo kas yra organizacija ir ką ji daro Suvienija ir įkvepia darbuotojus Yra išeities taškas bendriems tikslams ir užduotims 26 2 žingsnis: Įvertinkite aplinką Nustatykite išorines grėsmes ir faktorius, kurie įtakoja darbuotojų pasiūlą.

Ekonominės sąlygos Konkurencija Technologijos Socialinės ir darbo jėgos tendencijos Geografiniai ypatumai Vyriausybės potvarkiai ir nutarimai Aplinkos apžvalga, įvertinimas 27 3 žingsnis: Numatykite vidinę personalo pasiūlą ir paklausą Prasideda nuo organizacijos strategijų apžvalgos Užsibaigia reikiamo darbuotojų skaičiaus įvertinimu.

Nustato organizacijos kryptį ir Misija, vizija Mission viziją Dėmesys į rinkos užimamos dalies išplėtimą ir konkurencinio pranašumo Bendroji strategija Corporate strategy didinimą Dėmesys būdams, leidžiantiems, efektyviausiai konkuruoti konkrečioje rinkoje Krypties verslo strategija Business strategy Funkcinė strategija Paremia padalinio ir bendrąją Functional strategy įskaitant PV strategija includes HR 28 Prognozės: Pardavimų padalinys Reikiamas skaičius?

Tikimasi, kad 6 darbuotojai paliks padalinį Laukiami 3 nauji darbuotojai Yra 15 pardavimo atstovų, atsižvelgiant į plėtrą reikia 18 29 4 žingsnis: Personalo įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint Patyrimas Saugomi pagrindiniai duomenys apie darbuotojus Duomenys naudojami: Darbuotojų profiliams Pakeičiamumo planams Vadovų rezervo sudarymo planams Žinios Įgūdžiai Duomenys apie darbuotojus Ateities Sugebėjimai interesai Nuostatos 30 5 žingsnis: Vykdykite ŽIV strategiją ŽIV planas ŽIV programos ŽIV veiksmai 31 Kurso tematika Kompetencijų valdymas Organizacijų vaidmuo.

įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint

Žmogiškojo kapitalo vaidmuo organizacijoje. Lygių galimybių ir įvairovės valdymas ŽĮ paieška, atranka ir samda Darbuotojų ugdymas Darbuotojų motyvacija Darbuotojų vertinimas Kompensavimas už darbą tarnybą Darbo santykių valdymas. Lloyd, Nigro, A. Felix, Kellough J.

Žmogiškieji ištekliai Įvairovės svarba darbo vietoje JAV gyventojų skaičius tampa vis heterogeniškesnis - mažumų grupės sudaro didesnę gyventojų dalį. Tradicinių mažumų grupių įtraukimas į darbo vietą yra svarbus įdarbinant ir išlaikant, laikantis teisinių reikalavimų ir geriau patenkinant įvairius klientų poreikius.

Galbūt jus domina